Privacy Verklaring

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurant de Peerdestal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt door een online reservering, inschrijving voor onze nieuwsbrief of de aanschaf van onze PSTL-kortingspas. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
» Voor- en achternaam
» Geslacht
» Geboortedatum
» Adresgegevens
» Telefoonnummer
» E-mailadres

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Restaurant de Peerdestal neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Restaurant de Peerdestal tussen zit. Restaurant de Peerdestal maakt geen gebruik van dergelijke computerprogramma`s of -systemen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurant de Peerdestal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
» Nationaliteit <medewerkers>
» BurgerServiceNummer (BSN) <medewerkers>

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Restaurant de Peerdestal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
» Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
» U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
» Om u goederen of diensten te kunnen leveren.
» Restaurant de Peerdestal verwerkt ook persoonsgegevens waartoe wij wettelijk zijn verplicht, zoals gegevens voor de
belastingdienst.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard? 

Restaurant de Peerdestal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende categorieën van persoonsgegevens:
» Inschrijving nieuwsbrief: Tot afmelding hiervan.
» Inschrijving PSTL-kortingspas: Tot afmelding hiervan.
» Reserveringen restaurant / partijen: Tot wettelijke bewaartermijn.
» Personeelsgegevens: Tot wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Restaurant de Peerdestal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nog is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant de Peerdestal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Restaurant de Peerdestal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Restaurant de Peerdestal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties zouden kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u / bent u geïnformeerd over deze cookies en wordt / is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden zoals Google Analytics – een analytische cookie die websitebezoek meet met een bewaartermijn van 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het  recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant de Peerdestal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@peerdestal.nl. om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Restaurant de Peerdestal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Restaurant de Peerdestal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@peerdestal.nl.